Nieuws

Persbericht

Voorstelling van het Plan Operaties 2023 van Defensie aan de Commissie voor Landsverdediging

Vandaag woensdag stelt de Minister van Defensie, Ludivine Dedonder, achter gesloten deuren het plan operaties 2023 voor aan de Commissie voor Landsverdediging. Een voorstelling achter gesloten deuren.
Persbericht

Ondertekening van de intentieverklaring voor de inplanting van het Belgisch-Luxemburgs verkenningsbataljon

Deze donderdag 13 oktober hebben Ludivine Dedonder, Minister van Defensie van het Koninkrijk België, en François Bausch, Vicepremier en Minister van Defensie van het Groothertogdom Luxemburg, de intentieverklaring ondertekend over de inplanting van het binationale verkenningsbataljon. 
Toespraken

Toespraak voor de Diplomatieke Dagen

Mesdames les Ambassadrices,Messieurs les Ambassadeurs, Après plusieurs années rythmées par les restrictions liées au Covid, je suis très heureuse de pouvoir participer aux journées diplomatiques et initier ainsi un échange de vues sur la collaboration entre nos départements respectifs et la complémentarité dans nos actions. Dans mon allocution, je voudrais d’abord vous expliquer les priorités que je porte pour le Ministère de la Défense. J’évoquerai ensuite…
Persbericht

Ontmoeting met de Oekraïense Eerste Minister Denys Shmyhal

Eerste Minister Alexander De Croo, minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en minister van Defensie Ludivine Dedonder hebben een ontmoeting gehad met de Oekraïense Eerste Minister Denys Shmyhal om de situatie in Oekraïne en de steun van België te bespreken. Dit was een gelegenheid om onze steun aan Oekraïne te herbevestigen (militair, humanitair en diplomatiek).
Persbericht

Uitbreiding van de veiligheidsscreenings binnen Defensie

De ministerraad keurde deze voormiddag een voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder goed om in de toekomst de veiligheidsscreenings binnen Defensie uit te breiden. Momenteel worden enkel kandidaat-militairen gescreend voor ze bij Defensie in dienst treden. Met de aanpassingen die vandaag werden goedgekeurd, zullen in de toekomst ook de kandidaat-burgers een verificatie moeten ondergaan en wordt bovendien een periodieke (om de vijf jaar) screening ingevoerd voor alle burgers en…
Persbericht

Defensie geactiveerd voor de noodopvang van asielzoekers

De kern heeft vandaag op voorstel van Minister van Defensie Ludivine Dedonder beslist Defensie te activeren om op korte termijn een deel van de noodopvang van asielzoekers op zich te nemen, gezien het structureel gebrek aan opvangplaatsen. Defensie stelt een werkwijze in drie fasen in plaats en zal in eerste instantie 750 tijdelijke opvangplaatsen in militaire kwartieren mogelijk maken, om FEDASIL en/of andere organisaties de tijd te geven een structurele oplossing te voorzien.
Nieuwsbericht

STAR-Plan

In het regeerakkoord van oktober 2020 was onder meer de verdere uitvoering en herziening opgenomen van de Strategische Visie voor Defensie tegen 2030 en van de militaire programmawet. Samen met mijn collega's van de regering en de Defensiestaf zijn we dan ook aan de slag gegaan met die herziening, een noodzakelijke doelstelling gezien de steeds evoluerende, complexe, onzekere en onvoorspelbare veiligheidsomgeving waarin we leven. Dit proces was een voortzetting van het POP- (People Our…
Persbericht

STAR-plan volledig goedgekeurd door de regering

Op vrijdag 17 juni 2022 heeft de regering het volledige STAR-plan goedgekeurd. De bijgevoegde documenten werden al naar het parlement verstuurd, aan de leden van de Defensiecommissie. De vakbonden hebben vanochtend dezelfde documenten ontvangen.
Persbericht

Meer mogelijkheden voor Belgische inlichtingendiensten in het belang van onze veiligheid

Vice-premier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Defensie Ludivine Dedonder hebben vandaag 31 mei 2022 een wetsontwerp voorgesteld in het parlement om de informatiepositie van de Belgische inlichtingendiensten, Veiligheid van de Staat en de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, te versterken. Dit wetsontwerp wijzigt de organieke wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 1998 en komt tegemoet aan de aanbevelingen van de parlementaire…
Persbericht

Samenwerking tussen Defensie en BOIC herbevestigd: “Topsport binnen Defensie biedt grote talenten de kans zich verder te ontwikkelen”

Minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft op dinsdag 24 mei 2022 met de nieuwe voorzitter van het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC) Jean- Michel Saive en de nieuwe CEO van het BOIC Cédric Van Branteghem het nieuwe protocolakkoord tussen Defensie en het BOIC ondertekend. Met dit nieuwe akkoord wordt de samenwerking tussen beide organisaties versterkt en geformaliseerd, met het oog op topsporters en beloftevolle jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen.  

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.