Persbericht

Strategisch partnerschap Belgische soevereine ondersteuningscapaciteit F-35 goedgekeurd

Op voorstel van Minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft de Ministerraad vandaag, vrijdag 17 mei 2024, het Belgian Sovereign Support Contracts-strategisch partnerschap goedgekeurd. Dit partnerschap, verdeeld over vier contracten in het kader van de essentiële veiligheidsbelangen van ons land, laat Defensie toe samen te werken met de Belgische industrie om zo een beroep te kunnen doen op de nodige expertise voor het onderhoud en het up-to-date houden van de integrale F-35A-capaciteit tijdens de volledige levensduur van de F-35A.

De Belgian Sovereign Support Contracts zijn vier contracten met Belgische industriële partners die Defensie tijdens de volledige levensduur van de F-35A in staat moeten stellen over de nodige technologische expertise en kennis te beschikken. De komst van een hypermodern en complex wapensysteem als de F-35A vraagt immers expertise over zeer specifieke technologieën binnen een zeer streng veiligheidskader.

Het meeste onderhoud op de F-35A-toestellen zal worden uitgevoerd door militaire technici, maar voor een deel van de taken beschikt Defensie niet over de nodige specialisten, expertise en soms zelfs bepaalde gereedschappen om het volledige spectrum van onderhoud, modernisering en ondersteuning uit te voeren. Dankzij deze contracten verzekert Defensie zich ervan de integrale F-35A-capaciteit ten volle te kunnen gebruiken en onderhouden gedurende de volledige levensduur van het wapensysteem.

Er worden contracten afgesloten voor vier specifieke domeinen:

  • IT-management systemen: Defensie beschikt over experten voor het eigen computernetwerk en de eigen IT-systemen te onderhouden, maar niet over de specifieke expertise voor het complexe netwerksysteem van de F-35A.
  • Onderhoud van simulatoren: Met de komst van de F-35A zal veel meer worden geoefend en getraind op simulatoren, onder meer om het aantal vlieguren naar omlaag te halen en om het gebruik van alle sensoren en dus de volledige capaciteit van de F-35A te kunnen trainen. Deze simulatoren zijn een zeer waarheidsgetrouwe weergave van de echte F-35A en dus ook bijzonder complex, die moeten worden onderhouden door specialisten.
  • Engineering en lichte ondersteuning voor groot onderhoud, reparaties, en upgrades: Het meeste onderhoud aan de F-35A-toestellen zal uiteraard door militaire technici worden uitgevoerd. Voor bepaalde systemen zoals de stealth-capaciteit en het uitvoeren van groot en complex onderhoud op bepaalde systemen, is echter extern gespecialiseerd personeel nodig. Ook voor het op termijn upgraden van bepaalde systemen, is die externe expertise nodig.
  • Ondersteuning van het beheer van opleidingssystemen: Bij het nieuwe wapensysteem is een permanente vorming en opleiding van het personeel cruciaal om iedereen permanent up-to-date te houden over de nieuwste systemen. Ook hiervoor is externe expertise nodig om de dynamische en constant veranderende vormingen en opleidingen te kunnen garanderen.

 

Minister van Defensie Ludivine Dedonder: "Dankzij deze contracten garanderen we dat Defensie op de juiste expertise kan rekenen voor de volledige levensduur van de F-35A. We gaan voor elk van deze contracten samenwerken met Belgische bedrijven en creëren zo extra economische return, werkgelegenheid en jobs voor tientallen jaren. Onze Belgische defensie- en lucht- en ruimtevaartindustrie behoort tot de wereldtop, wat zich vertaalt in het vertrouwen van de fabrikant van de F-35A om onze Belgische industrie ten volle in te schakelen voor deze belangrijke onderhoudscontracten. Dankzij dit strategisch partnerschap met de Belgische bedrijven verzekeren we ook onze strategische autonomie op vlak van het onderhoud en de inzetbaarheid van onze luchtgevechtscapaciteit, en garanderen we de Belgische bedrijven tijd en ruimte om hun technologische voorsprong te behouden en verder te ontwikkelen."