Persbericht

Minister van Defensie Ludivine Dedonder en haar Franse ambtsgenoot Sébastien Lecornu sluiten een strategisch partnerschapsakkoord af over de levering van kleinkalibermunitie.

Parijs, dinsdag 21 mei - Ludivine Dedonder is naar de Franse hoofdstad gereisd om met haar ambtsgenoot een historisch strategisch partnerschapsakkoord af te sluiten voor de levering van kleinkalibermunitie aan het Franse leger. Dit akkoord verlengt een eerste overeenkomst, die eind 2023 werd afgesloten, tussen de Belgische Defensie en de firma FN Herstal.

 

Het akkoord dat beide ministers ondertekenden, is opgebouwd rond twee assen: de eerste is de aankoop door Frankrijk van kleinkalibermunitie van de Belgische fabrikant FN Herstal. Die munitie wordt niet alleen gebruikt door het Franse ministerie van Defensie, maar ook door andere departementen zoals de politie en de douane. De tweede is de installatie van een productielijn voor dit soort munitie op Frans grondgebied, steunend op de expertise van FN Herstal.

 

Met de ondertekening van dit akkoord concretiseren beide ministers het maandenlange werk om de bilaterale samenwerking te versterken en te evolueren naar een grotere strategische autonomie.

 

De samenwerking tussen België en Frankrijk op het gebied van militaire capaciteit is niet nieuw en neemt nog toe

 

Het speerpunt van deze samenwerking wordt gevormd door de invoering van de nieuwe Gemotoriseerde Capaciteit (bij de Belgische Defensie ook bekend als het CaMo-programma) en door de uitbreiding hiervan in het kader van het STAR-plan van Minister Ludivine Dedonder.

 

Deze uitgebreide samenwerking werd deze regeerperiode concreet door de aanschaf van 28 CAESAR-artilleriesystemen en bijkomend 24 ingeladen mortieren voor gevechtssteun (Mortiers Embarqués pour l’Appui au Contact - MEPAC). Hiermee werd de artilleriecapaciteit heropgebouwd die in de loop der jaren was ontmanteld. De samenwerking met Frankrijk omhelst ook programma's voor de ontwikkeling van nieuwe capaciteiten zoals lichte en multifunctionele pantservoertuigen: de SERVAL en de VBAE (Véhicule Blindé d'Aide à l'Engagement – pantservoertuig voor gevechtssteun).

 

Het CaMo-programma en zijn uitbreiding vormen een voorbeeld van belangrijke samenwerking op het gebied van defensie en de defensie-industrie. Bovendien bevestigde België zijn deelname als waarnemer aan het FCAS-programma, het Future Combat Air System, in samenwerking met Duitsland, Spanje en Frankrijk.

 

Al deze programma's illustreren de wens van Minister van Defensie Ludivine Dedonder, gedeeld door haar Europese ambtsgenoten, om de samenwerking en interoperabiliteit te versterken en de ambitie van de Europese defensie te verwezenlijken. Deze projecten laten de Belgische Defensie toe om zich aan te sluiten bij deze dynamiek van samenwerking met belangrijke partners en vormen onbetwistbaar een stap voorwaarts in de richting van de oprichting van een Europese defensie.

 

Ludivine Dedonder: “Met de huidige geopolitieke context en de vele crises die onze afhankelijkheden blootleggen, willen onze regeringen een beleid uitdragen van samenwerking en steun voor bedrijven in de defensie-industrie. Deze overeenkomst die we gisteren hebben ondertekend is een bijkomende stap om onze industriële basis te versterken, gericht op strategische autonomie."

 

Informatie over het eerste partnerschap tussen FN Herstal en Defensie: Multinationaal strategisch partnerschap lichte bewapening en munitie goedgekeurd | Ludivine Dedonder (belgium.be)