Persbericht

Goedgevulde dag op Europese Defensie-ministeriële in Brussel: internationale samenwerking is de sleutel voor een veiliger Europa

Minister van Defensie Ludivine Dedonder nam op dinsdag 14 november 2023 deel aan de 'Foreign Affairs Council Defensie' in Brussel. De Europese defensieministers kwamen er samen om de uitdagingen van vandaag en morgen te bespreken rond Europese veiligheid en een sterkere Europese Defensie. Internationale samenwerking, zowel voor het beschermen van onze kritieke infrastructuren als het verder uitbouwen van Europese defensie-initiatieven, blijven voor minister van Defensie Ludivine Dedonder prioritair voor een veiliger Europa.

 

Kritieke infrastructuren

 

"Om onze kritieke infrastructuren onder meer op zee te beschermen, is internationale samenwerking nodig", aldus minister Dedonder. "België is als centraal land in Europa een knooppunt van energie- en communicatielijnen en huisvest heel wat belangrijke internationale organisaties. Defensie staat in België in voor de ontrading en bescherming, maar we moeten nog meer inzetten op internationale samenwerking, zeker voor wat betreft onze energiebevoorrading via pijpleidingen en andere netwerken op de zeebodem. Onze landen zijn letterlijk en figuurlijk verbonden met elkaar en zo afhankelijk van elkaar. De taskforce EU-NAVO levert dus belangrijk werk om een juridisch kader te creëren dat internationale bescherming van die kritieke infrastructuren mogelijk moet maken."

 

Defensie zal daarom in 2024 verder inzetten op PESCO (Permanent Structured Cooperation)-projecten als 'EU military partnership' en 'Strategic Seabed Infrastructure Protection' om de verdere gemeenschappelijke bescherming van onze kritieke infrastructuren mogelijk te maken.

 

European Defence Agency

 

Het European Defence Agency (EDA) viert volgend jaar haar 20ste verjaardag, het perfecte moment om de rol van het EDA als facilitator van gemeenschappelijke projecten verder te bestendigen.

 

"Voor de verdere uitbouw en versterking van de Europese industriële en technologische basis op vlak van Defensie, is verdere coördinatie nodig op vlak van investeringen die de Defensie-industrie kunnen beïnvloeden", aldus minister van Defensie Ludivine Dedonder. "Financiële spelers, overheden en overheidsinstellingen en bedrijven moeten samenzitten om te bekijken op welke manier de uitbouw van de Europese Defensie-industrie kan verlopen met het oog op een sterkere en meer autonome Europese Unie."

 

Op vlak van capaciteitsuitbouw herhaalt minister Dedonder haar engagement om de capacitaire lacunes verder op te vullen door zowel op Europees als NAVO-niveau in te zetten op investeringen en interoperabiliteit. "Een uitgebouwd kader omtrent Europese overheidsopdrachten in samenwerking met het NSPA (Nato Support and Procurement Agency) en OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) kan de ontwikkeling, aankoop en operationalisering van nieuwe capaciteiten enkel ten goede komen", aldus nog minister Dedonder.

 

Oekraïne

 

"België steunt Oekraïne sinds de start van de Russische invasie en zal dat blijven doen om Oekraïne toe te laten haar burgers en grondgebied te beschermen", zegt Minister Dedonder. "De landen van de Europese Unie tonen vandaag dat samenwerking tot grote successen leidt, met de EU Military Assistance Mission Ukraine (EUMAM) als voorbeeld. Duitsland en Polen spelen een voortrekkersrol in deze missie, maar het succes van die missie is te danken aan de goede samenwerking tussen alle partners."

 

"Ook België draagt bij aan EUMAM, door zowel in eigen land als in het buitenland opleiding te geven aan Oekraïense militairen, onder meer op medisch en tactisch vlak en in het kader van ontmijning. Daarnaast is ons land ook lid van de vier coalities: ontmijning, IT, F-16 en het BENELUX-platform om samen met partnerlanden complementaire steun te verlenen aan Oekraïne. Onze Belgische industrie blijft daarnaast volop ingeschakeld om Oekraïne te steunen, niet in het minst door de opleiding van Oekraïense F-16-technici en de technische omkadering van de F-16-vloot van de coalitie, zowel op korte als op lange termijn."

 

 

Actuele dossiers

 

"Ik wil in de eerste plaats de vreselijke terroristische aanslag van Hamas op de Israëlische burgerbevolking, nu ruim een maand geleden, nogmaals ten stelligste veroordelen", zegt minister Dedonder. "Daarnaast is het vandaag essentieel dat de burgerbevolking van Gaza gespaard blijft van verdere aanvallen op burgers. Die burgers zijn het eerste slachtoffer van dit conflict, vandaag maar ook sinds jaar en dag. Het internationaal recht moet door alle partijen worden gerespecteerd, zowel in het conflict in het Midden-Oosten als in Oekraïne en de rest van de wereld. Enkel de twee-statenoplossing kan vrede brengen in dit conflict in het Midden-Oosten, en biedt de beste veiligheidsgaranties voor Israël."

 

Daarnaast is het voor minister Dedonder belangrijk dat de EU haar andere militaire operaties en partnerschappen verderzet en actief onderhoudt, onder meer in de Sahelregio en de Indische Oceaan, om de stabiliteit te bewaren en veilige vaarroutes te creëren en te behouden.

 

Het operationaliseren van de Europese Snelle Interventiemacht moet tot slot hoog op de agenda blijven staan, om Europa de militaire slagkracht te geven om op te treden in geval van crisis. "België zal daar ook in 2024 verder concreet aan meewerken om die interventiemacht in 2025 volledig operationeel te krijgen, onder meer door een grote internationale oefening te organiseren in de eerste helft van volgend jaar", aldus Dedonder.