Persbericht

Vrijwillige Dienst van Collectief Nut goedgekeurd in commissie Landsverdediging

De Commissie Landsverdediging heeft vandaag het wetsontwerp van Minister van Defensie Ludivine Dedonder rond het wijzigen van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige Dienst van Collectief Nut goedgekeurd. Bedoeling is bij Defensie met de dienst te starten in 2024, met de eerste 200 plaatsen voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar oud. Jongeren die in de vrijwillige Dienst van Collectief Nut stappen zullen een toelage van 500 euro netto per maand krijgen, bovenop hun werkloosheidsuitkering of leefloon. Met deze wetswijziging zal het ook voor andere federale ministers mogelijk worden om binnen hun departementen een vrijwillige Dienst van Collectief Nut in te richten.

 

De vrijwillige Dienst van Collectief Nut (DCN) van Minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft als doel jongeren van 18 tot en met 25 jaar een kader, begeleiding en handvaten te bieden met het oog op een betere toekomst. De DCN wordt een afzonderlijk statuut: de deelnemende jongeren worden geen militairen of burgerpersoneelsleden van Defensie, zullen geen wapens hanteren en krijgen op geen enkele manier een militaire opleiding.

 

De jongeren zullen bij Defensie een kader aangeboden krijgen in de vorm van een 38-urenweek, waar opleidingen rond burgerschap, normen & waarden, veiligheid op het werk en sport centraal staan. Andere opleidingen zullen worden aangeboden in het kader van het Reboot4You-project van Defensie en de betrokken private sectoren.

 

Daarnaast zullen de jongeren in vrijwillige Dienst van Collectief Nut binnen Defensie ook taken uitvoeren op het vlak van onderhoud van materiaal en infrastructuur, administratie, logistiek of nog public relations of horeca. De jongeren krijgen - bovenop hun werkloosheidsuitkering of leefloon - een netto toelage van 500 euro en behouden hun statuut van werkzoekende. Indien de jongeren tijdens hun DCN elders een job vinden, kunnen ze dus uit de vrijwillige dienst stappen. Dit project past ook 100% in de wil van de federale regering om meer mensen aan het werk te krijgen en de jongerenwerkloosheid terug te dringen.

 

Minister van Defensie Ludivine Dedonder: "Door jongeren de kans te bieden zich verder te positief ontwikkelen in een gestructureerd project, werk-ethiek aan te leren en een positieve ervaring te hebben, verhogen hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast zullen ze tijdens hun dienst al in contact komen met opleidingsorganisaties en eventuele toekomstige werkgevers. Dankzij dit project bieden we jongeren ook de kans hun steentje bij te dragen aan de samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat dit jongeren opnieuw op de rails kan zetten met het oog op een betere toekomst. Met dit project kan Defensie een positieve bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van jongeren en zo een sociale en maatschappelijke rol spelen."

 

Bedoeling is binnen Defensie van start te gaan in 2024 met 200 plaatsen voor vrijwillige dienst. De duur van de vrijwillige dienst is zes maanden. Dankzij deze aanpassingen aan de wet, zullen andere federale ministers ook binnen hun respectievelijke departementen vrijwillige Diensten van Collectief Nut kunnen inrichten.