Persbericht

Defensie - Herziening Kaderwet voor de Reserve

Ludivine Dedonder zet haar werk voort om Defensie weer op te bouwen en dit vereist een meer aantrekkelijke Reserve. Op 7 februari werd de Wet voor de hervorming van de Reserve goedgekeurd, om het statuut van reservemilitair aantrekkelijker te maken.

Op deze manier wil minister Dedonder militairen, oud-militairen en reservisten stimuleren actief te blijven in de Reserve of er na een pauze naar terug te keren. Concreet zullen oud-militairen en oud-reservisten meer mogelijkheden krijgen om zich bij de Reserve aan te melden, en zullen reservisten hun aanvraag niet langer jaarlijks hoeven te vernieuwen.

Ludivine Dedonder, minister van Defensie: “Mijn beleid om Defensie aantrekkelijker te maken uit zich op verschillende manieren. Met deze wet maken we het voor reservisten gemakkelijker om zich bij het departement aan te sluiten, in functie van hun individueel carrièretraject. De reserve is een pijler van het departement die ik wil blijven versterken. Er zijn ook andere projecten voor de Reserve lopende en we moeten werkgevers blijven informeren dat de militaire functie van hun werknemers een toegevoegde waarde biedt, naast hun burgerbetrekking. Daarnaast zal het ministerie van Defensie de mogelijkheden bestuderen om de Reserve te gebruiken als middel voor partnerschappen met de publieke en private sector.”

Een oproep van de minister

Ludivine Dedonder, minister van Defensie, lanceert een oproep: “Met de rekruteringscampagne van 2024 bieden wij 2.500 openstaande plaatsen aan voor militairen, maar ook 460 plaatsen voor burgerpersoneel en 1.050 voor reservisten, inclusief plaatsen voor studenten-reservisten. Veel jongeren en werknemers contacteren mij en zeggen dat ze interesse hebben om hun land te dienen of dat ze zich willen inzetten voor de samenleving en meehelpen aan de veiligheid van hun medeburgers. Defensie biedt mogelijkheden in dit kader, vooral bij de Reserve, die hiermee haar mogelijkheden uitbreidt. Als reservist kan je je kennis en ervaring inzetten in een unieke omgeving. Je werkt samen met beroepsmilitairen en burgers van het departement voor een missie waarbij jouw vaardigheden en talenten het verschil maken. Of dit nu een paar dagen per jaar is of een heel jaar, er zijn verschillende manieren om tot de Reserve toe te treden en wij zoeken heel uiteenlopende vaardigheden.”

Technische elementen van de Wet

Het doel van deze wet is om de wet van 16 mei 2001 over het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht en de wet van 10 april 2016 betreffende werken op afstand binnen het Ministerie van Defensie te wijzigen om:

  • toe te laten ​​dat een beroepsmilitair die al met pensioen is, op eigen vraag in het Reservekader kan worden opgenomen, voor zover dit beantwoordt aan de behoeften van het departement;
  • toe te staan dat een militair van het actief kader die ervoor kiest om Defensie te verlaten of wiens verbintenis afloopt, op eigen vraag automatisch in de Reserve wordt opgenomen voor een periode van tien jaar of zelfs langer, voor zover dit beantwoordt aan de behoeften van het departement;
  • toe te laten dat een reservemilitair kan deelnemen aan de externe werving van kandidaat-reservisten voor een functie op een hoger niveau in dezelfde personeelscategorie of in een hogere personeelscategorie;
  • automatisch de duur van herintrede te verlengen, die momenteel naargelang het geval tien of vijf jaar bedraagt, totdat de reservist de leeftijd van 60 jaar bereikt;  en om de beëindiging van deze inzet toe te laten wanneer de reservist gedurende tien opeenvolgende jaren niet aan de gewone oproepen heeft voldaan;
  • toe te laten ​​dat een reservist die om bepaalde redenen het statuut van reservist heeft verloren, op eigen vraag en mits aan de voorwaarden voldaan, weer in de Reserve kan worden opgenomen;
  • werken op afstand toe te laten voor reservemilitairen en kandidaat-reservemilitairen.