Persbericht

Voorstelling van het Plan Operaties 2023 van Defensie aan de Commissie voor Landsverdediging

Vandaag woensdag stelt de Minister van Defensie, Ludivine Dedonder, achter gesloten deuren het plan operaties 2023 voor aan de Commissie voor Landsverdediging. Een voorstelling achter gesloten deuren.

Verklaring van Ludivine Dedonder aan de Commissie voor Landsverdediging: “De oorlog van Rusland tegen Oekraïne vormt de ernstigste bedreiging voor de Euro-Atlantische veiligheid in decennia en heeft de vrede in Europa aan diggelen geslagen. Deze oorlog heeft voor de NAVO de noodzaak versterkt om te zorgen dat haar opstelling van ontrading en verdediging geloofwaardig en effectief blijft.

 

Collectieve verdediging en ontrading, en operaties binnen het NAVO-bondgenootschap zijn daarom momenteel een prioriteit. Het trainen en voorbereiden van onze militaire capaciteiten draagt hiertoe bij en is een belangrijk onderdeel van de strategische communicatie met Rusland. Deze opdrachten vormen dan ook een belangrijk deel van het plan Operaties 2023.

 

De militaire agressie van Oekraïne heeft niet alleen geleid tot meer samenwerking inzake politieke en veiligheid binnen de NAVO, maar ook binnen de EU en natuurlijk tussen de NAVO en de EU zelf. De ontwikkeling van een geloofwaardige Europese pijler binnen de NAVO en van Europese strategische autonomie hebben inderdaad aanzienlijk aan belang gewonnen door de recente confrontatie met het oorlogsgeweld op het Europese continent.

 

Tegelijkertijd blijven opdrachten in het kader van collectieve veiligheid een ander aandachtspunt voor Defensie. De oorlog in Oekraïne heeft inderdaad ook een aanzienlijke impact op de wereldwijde voedselzekerheid en confronteert ons meer dan vroeger met de wereldwijde concurrentie om natuurlijke hulpbronnen. Daarom moeten we interventies in het kader van collectieve veiligheid verder ondersteunen en blijven inzetten op de deelname aan crisisbeheer in de Sahel, Centraal-Afrika en het Midden-Oosten.

 

We plannen een voorzetting van onze lopende inzet in het kader van crisisbeheeroperaties van de EU, de NAVO en de Verenigde Naties, en in het kader van bilaterale samenwerking, internationale coalities, de bescherming van Belgische onderdanen in het buitenland en hulp aan de Natie.

 

Ten slotte moet het beheer van veiligheidscrises effectiever worden georganiseerd door middel van een versterkte geïntegreerde aanpak, evenals diplomatieke actie en ontwikkelingssamenwerking, om veiligheidsdreigingen zoals internationaal terrorisme, piraterij, mensenhandel en internationale misdaad aan te pakken, met name in de zuidelijke periferie van Europa.

 

Dit is vooral het geval voor missies op basis van bilaterale akkoorden zoals in Niger, Benin of de DRC, waarvoor intensief overleg met partners volgens de 3D-benadering essentieel is.

 

De belangrijkste lijnen van het plan benadrukken de Belgische bijdrage aan de NAVO-ontradingsmissie (Litouwen, Roemenië) en aan de Europese operatie voor steun aan de opleiding van militairen voor Oekraïne. Defensie zet ook zijn zogenaamde 360 graden-aanpak voort, met inzet in het kader van de VN (MINUSMA), coalities en bilaterale betrekkingen (Benin, Niger, Democratische Republiek Congo). België zal zijn rol als missie-gastland blijven vervullen om de troepenprojecties van de geallieerden te verzekeren. Daarnaast zal de Medische Component haar rol 2-veldhospitaal stand-by houden voor eventuele inzet indien nodig.

 

Ludivine Dedonder: “Het Plan Operaties 2023 volgt het dubbele doel van Defensie: onze collectieve veiligheid verzekeren door deel te nemen aan bilaterale, Europese en NAVO-operaties, maar ook verzekeren dat we klaarstaan om in te grijpen bij een crisis op eigen grondgebied. In de geopolitieke context ligt de nadruk op de oorlog in het oosten van Europa. Maar in een geglobaliseerde wereld heeft elke crisis wereldwijde gevolgen. Daarom pleit ik voor de handhaving van onze globale aanpak om onze veiligheid te bewaren. België blijft investeren in de collectieve inspanningen om de vrede te vrijwaren.”

 

Het Plan Operaties 2023 wordt voorgesteld tijdens een persconferentie van het departement.