Persbericht

Minister van Defensie Ludivine Dedonder en staatssecretaris van Wetenschap Thomas Dermine bezoeken het VKI

Op woensdag 11 januari 2023 bezochten minister van Defensie Ludivine Dedonder en staatssecretaris Thomas Dermine het VKI (von Karman Institute for Fluid Dynamics), een laboratorium dat ter beschikking staat van de NAVO-landen. Zij bezochten de unieke onderzoeksfaciliteiten van het instituut voor ruimtevaarttechnologieën, duurzame energiesystemen, gegevensverwerking en megadata.

Tijdens het bezoek presenteerde Peter Grognard, directeur van het VKI, de samenwerking die het instituut onderhoudt met wetenschappelijke en militaire partners en die bijdraagt tot de verwezenlijking van de nationale doelstellingen die in de DIRS (Defence, Industry and Research Strategy) zijn vastgesteld op het gebied van de ruimteverkenning (atmosferische terugkeer, voortstuwing, draagraketten), de democratisering van de toegang tot de ruimte via minisatellieten, de strijd tegen de opwarming van de aarde en het verzamelen en analyseren van gegevens voor de prestaties van hernieuwbare energiesystemen. De DIRS beoogt de ontwikkeling en bestendiging van een Belgische defensiegerelateerde technologische en industriële basis die in kritische domeinen de nodige nationale autonomie garandeert op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, technologische expertise en industriële capaciteit. 

Het VKI is onlangs aangewezen als laboratorium dat ter beschikking staat van de NAVO-landen in het kader van het DIANA-project "Defence Accelerator for the North Atlantic". Het DIANA-project brengt defensiepersoneel samen met de beste start-ups, de briljanste wetenschappelijke onderzoekers en de meest succesvolle technologiebedrijven om kritieke defensie- en veiligheidsuitdagingen aan te pakken. Innovatoren die deelnemen aan de programma's van DIANA krijgen toegang tot de infrastructuur van het VKI en tot het netwerk van tientallen acceleratoren en testcentra in meer dan twintig landen van de Alliantie. 

Ludivine Dedonder, minister van defensie: “Dankzij dit bezoek aan het von Karman Instituut ontdek ik nog een ander aspect van de wetenschappelijke en technologische rijkdom die hier geconcentreerd is. Deze plaats is een van de belangrijke polen van het Belgisch wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van veiligheid en defensie. Als onderzoekscentrum dat is geselecteerd in het kader van de Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) van de NAVO, maar ook door zich te associëren met onderzoeksprogramma's in het kader van de Defence, Industry and Research Strategy die ik afgelopen najaar heb opgezet, zal het von Karman Instituut een partner blijven van Defensie in het algemeen en van de Koninklijke Militaire School in het bijzonder. Verschillende doctoraatstudenten van de Koninklijke Militaire School voeren hun onderzoek uit bij de VKI. De instandhouding van ons industrieel netwerk in de voorhoede van de technologische innovatie, met name door samenwerking tussen Defensie, industriële actoren en onderzoekscentra, waaronder het von Karman Instituut, is een belangrijke uitdaging voor de versterking van onze strategische autonomie.” 

Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Wetenschapsbeleid: “De wereld is de laatste vijf jaar drastisch veranderd. Daarom hebben wij de strategische prioriteiten van het Belgische ruimtevaartbeleid herzien. De nadruk ligt meer op de geopolitieke dimensie. Vanaf 2023 financieren wij bijvoorbeeld nieuwe programma's om onze communicatie veiliger te maken, om kritieke infrastructuur op aarde en in de ruimte te beschermen, om Europese autonomie voor ruimtemissies te bereiken, enz. Gezien het toenemende belang van de ruimtevaart in ons dagelijks leven en in het leven van onze bedrijven, is het belangrijk dat ook Defensie haar aanwezigheid op dit gebied ontwikkelt. Defensie heeft een specifiek budget van 100 miljoen euro gereserveerd om deze ontwikkelingen te versnellen in samenwerking met Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen zoals het VKI. Dit zal onze positie als vijfde grootste ruimtenatie in Europa en de uitmuntendheid van onze onderzoekscentra zoals het VKI versterken. 

Peter Grognard, directeur van het VKI“Het VKI is bijzonder vereerd met het bezoek van minister Dedonder en staatssecretaris Dermine. Het Instituut, dat wereldwijd een stevige wetenschappelijke reputatie geniet op het gebied van aerodynamica, hoopt dat dit bezoek de structurele banden met Defensie zal versterken, met name in het kader van DIRS, maar ook bij de uitvoering van het Belgische standpunt op de ministeriële ESA-conferentie van afgelopen november”.