Persbericht

Ontmoeting met de Oekraïense Eerste Minister Denys Shmyhal

Eerste Minister Alexander De Croo, minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en minister van Defensie Ludivine Dedonder hebben een ontmoeting gehad met de Oekraïense Eerste Minister Denys Shmyhal om de situatie in Oekraïne en de steun van België te bespreken. Dit was een gelegenheid om onze steun aan Oekraïne te herbevestigen (militair, humanitair en diplomatiek).

Eerste Minister Alexander De Croo, minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en minister van Defensie Ludivine Dedonder hebben maandag eerste minister Denys Shmyhal ontvangen in de Lambermont in het kader van zijn bezoek aan Brussel.

Deze bilaterale ontmoeting was een moment om de stand van zaken op te maken van de evolutie van het conflict in Oekraïne en van de steun die België sinds meer dan zes maanden aan Oekraïne verleent.

Alexander De Croo, Hadja Lahbib en Ludivine Dedonder maakten van de gelegenheid gebruik om nogmaals het respect van België te betuigen voor de enorme veerkracht dat het Oekraïense volk sinds 24 februari toont en om te herbevestigen dat ons land zijn inspanningen zal voortzetten via de drie huidige pijlers: militair, humanitair en diplomatiek.

Op korte termijn gaat het erom de Oekraïense strijdkrachten bij te staan nu de winter in aantocht is en de bevolking zoveel mogelijk hulp te bieden in de komende koude en moeilijke maanden. Op diplomatiek vlak steunt België het door de Oekraïense autoriteiten op gang gebrachte proces van toetreding tot de Europese Unie. Ons land zal ook zijn volledige steun verlenen aan de wederopbouw van Oekraïne.

Alexander De Croo"België heeft recent 8 miljoen euro vrijgemaakt om eerste hulp, winteruitrusting en farmaproducten te verstrekken. Van bij het begin van het conflict tussen Oekraïne en Rusland heeft ons land zijn verantwoordelijkheid genomen. Dat zullen we blijven doen, zelfs als Vladimir Poetin beslist om er een uitputtingsslag van te maken.

Hadja Lahbib"Ons land steunt Oekraïne op multilateraal niveau en zal dat ook blijven doen. België zal ook alles doen wat in zijn macht ligt om ervoor te zorgen dat de daders van oorlogsmisdaden worden gestraft en dat hun slachtoffers gerechtigheid krijgen. Ik heb dit vorige week benadrukt tijdens mijn ontmoeting met de voorzitter en aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Karim Khan. België was een van de eerste landen die het ICC verzochten een onderzoek in te stellen en extra middelen ter beschikking te stellen. De beslissing van de ministerraad van vorige week om Oekraïne te steunen in zijn klacht bij het Internationaal Gerechtshof wegens genocide, getuigt van het volle engagement van ons land.

Ludivine Dedonder : “Defensie blijft het Oekraïense leger steunen door het zenden van militair en medisch materieel en door te zorgen voor de eerste opvang van gewonden. Tegelijkertijd heeft Defensie in juni jongstleden steun verleend aan het organiseren van de opleiding ontmijningstechnieken op zee aan Oekraïense militairen. Tijdens de ministeriële bijeenkomst in Praag heeft België zich ertoe verbonden deel te nemen aan een Europees opleidings- en trainingsprogramma voor het Oekraïense leger.”