Persbericht

Ludivine Dedonder en Thomas Dermine ondertekenen een protocol voor samenwerking tussen Defensie en Wetenschapsbeleid voor het DEFRA-programma (Defense-related Research Action)

Op maandag 13 december hebben minister van Defensie Ludivine Dedonder en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine een protocolakkoord ondertekend voor samenwerking tussen de programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) en het ministerie van Defensie.

Het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID), dat bij Defensie het wetenschappelijk onderzoeksbeleid voorbereidt en uitvoert en het wetenschappelijk onderzoeksprogramma beheert, zal voortaan met BELSPO samenwerken om zijn DEFRA-onderzoeksprogramma te ontwikkelen en te organiseren.

Het DEFRA-programma (Defense-related Research Action) is een meerjarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma met een jaarlijkse oproep aan de Belgische industrie en onderzoeksinstellingen. Dit programma heeft tot doel op een gestructureerde manier partnerschappen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling op te zetten tussen Defensie, de academische wereld en de industrie op gebieden en volgens thema's die Defensie als prioriteit beschouwt.

Die projecten moeten voor onderzoeksinstellingen en de industrie ook dienen als een hefboom om hun technologisch niveau te verhogen en hun kansen te vergroten op succesvolle deelname aan andere programma's, zoals het Europees Defensiefonds (EDF).

Het vandaag ondertekende protocolakkoord vormt het sluitstuk van een testfase met positieve conclusies. Die testfase heeft al geleid tot de lancering van drie onderzoeksprojecten. Het eerste, INSERT DB, is een project rond humanresourcesmanagement in samenwerking met de KU Leuven. Het tweede, MONA, betreft de ontwikkeling van een nieuwe miniatuurbatterij met de ULiège. Het derde, SALTO, is een project op het gebied van kunstmatige intelligentie met de UCL.

Ludivine Dedonder, minister van Defensie: “Hogere investeringen in wetenschappelijk en technologisch onderzoek vormen een onderdeel van mijn defensiebeleid. In 2021 zijn die uitgaven gestegen tot bijna 9 miljoen euro. Voor 2022 bedraagt ​​dit budget circa 13 miljoen euro, waarvan bijna 2 miljoen euro voor het DEFRA-programma. De budgetten voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek zullen in de toekomst verder stijgen, en met name het aandeel daarin voor het DEFRA-programma. Met dit beleid wil ik onze industriële basis versterken en zorgen voor positieve effecten op de economie van onze bedrijven en voor banen op ons grondgebied. Met de ondertekening van dit protocolakkoord ben ik er dan ook van overtuigd dat Defensie over een nieuw effectief instrument zal beschikken om onze doelstellingen te helpen bereiken op het gebied van innovatie, wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling, zodat onze nationale middelen op dit gebied op peil blijven."

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid: "Ik ben blij dat mijn collega Ludivine Dedonder een beroep heeft gedaan op de aanwezige expertise bij BELSPO om een ​​belangrijk onderzoeksinstrument voor Defensie te ontwikkelen. BELSPO bevestigt zijn rol als gewapende arm van de federale overheid inzake wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Daarnaast beschikt België over geavanceerde industriële bedrijven met toepassingen die Defensie kunnen dienen. Het is essentieel om ze dichter bij Defensie te kunnen brengen. Vandaag investeren in onderzoek is essentieel om morgen banen te creëren en overmorgen onze welvaart te garanderen."