Persbericht

Defensie geactiveerd voor de noodopvang van asielzoekers

De kern heeft vandaag op voorstel van Minister van Defensie Ludivine Dedonder beslist Defensie te activeren om op korte termijn een deel van de noodopvang van asielzoekers op zich te nemen, gezien het structureel gebrek aan opvangplaatsen. Defensie stelt een werkwijze in drie fasen in plaats en zal in eerste instantie 750 tijdelijke opvangplaatsen in militaire kwartieren mogelijk maken, om FEDASIL en/of andere organisaties de tijd te geven een structurele oplossing te voorzien.

In een eerste fase zal Defensie in totaal 750 tijdelijke opvangplaatsen in loodsen voorzien, met indien nodig mobiele sanitaire installaties. Er zal daarbij beroep worden gedaan op bestaande contracten om de loodsen te compartimenteren om zo in een basiscomfort voor de asielzoekers te voorzien. Ook de catering zal in eerste instantie tijdelijk door Defensie worden voorzien, in afwachting van een structureel cateringcontract in plaats gesteld door de bevoegde diensten.

Defensie voorziet in deze eerste fase de infrastructuur, FEDASIL of andere instanties zullen instaan voor de uitbating van de tijdelijke opvangcentra met gekwalificeerd personeel.

 

 

In een tweede fase zal Defensie of een andere overheidsdienst gebruik maken van bestaande raamcontracten om een containerdorp met 750 opvangplaatsen op te bouwen. Waar dat containerdorp moet komen, zal eerstdaags worden uitgemaakt op basis van de aanwezigheid van basisvoorzieningen als water en elektriciteit. Voor het logistieke gebeuren en de opbouw van het containerdorp neemt Defensie de coördinatie op zich.

 

Ook hier zullen FEDASIL of andere instanties instaan voor de uitbating van het opvangcentrum en het voorzien van omkadering en catering in het containerdorp met gespecialiseerd personeel.

 

Het is van groot belang dat het containerdorp zo snel mogelijk kan worden opgebouwd om de tijdelijke noodopvang in de loodsen van Defensie zo kort mogelijk te houden.

 

Voor de derde en laatste fase wordt aan de Regie der Gebouwen de opdracht gegeven geschikte infrastructuur te vinden die – indien nodig – kan worden aangepast om gezinnen in gepaste omstandigheden in onder te brengen. De eventuele aanpassingen van de infrastructuur zullen worden gecoördineerd door de Regie der Gebouwen. Ook hier is snelheid van groot belang, aangezien het voorzien van deze structurele oplossing voor het tekort aan opvangplaatsen een einde moet maken aan de opvang van de asielzoekers in het containerdorp.

 

Minister van Defensie Ludivine Dedonder: “Er wordt vandaag opnieuw een beroep gedaan op Defensie om een crisis te bezweren. Ook al kampt Defensie vandaag met grote interne uitdagingen en is Defensie in volle heropbouw en transformatie, toch tekent het departement present om een werkwijze en een kader uit te stippelen om de opvangcrisis te bezweren en in de eerste twee fasen in te staan voor de infrastructuur. Vandaag stelt Defensie al bijna 6.000 opvangplaatsen ter beschikking, goed voor 20% van de totale opvangcapaciteit in ons land. Daar komen nu binnen afzienbare tijd nog eens tijdelijk 750 plaatsen bovenop. Het is voor mij van groot belang dat we de mensen een waardige opvang kunnen aanbieden, maar het is eveneens cruciaal dat de tussenkomst van Defensie zo kort als mogelijk is om de eigen werking en heropbouw van het departement niet te hypothekeren. Defensie heeft een belangrijke rol in onze maatschappij en samenleving en wordt in tijden van crisis geactiveerd wanneer de bestaande middelen ontoereikend blijken te zijn. Ik wil het defensiepersoneel, dat de voorbije jaren in tal van crisissen werd ingeschakeld en ook nu weer klaar staat, uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet voor onze maatschappij.”