Persbericht

De heropbouw van Defensie gaat verder met het STAR-plan

De regering is akkoord gegaan met een stijgend begrotingstraject voor het Ministerie van Defensie, dat tegen 2030 1,54 % van het bbp moet bereiken. Een historische stap voorwaarts voor Defensie, dat de middelen krijgt om zich voor te bereiden op de huidige en toekomstige bedreigingen in binnen- en buitenland.

Tijdens het laatste begrotingsconclaaf boekte Defensie al een zeer grote vooruitgang op het vlak van weddeverhoging, investeringen in cyber, steunmiddelen bij nationale crisissen en op het gebied van energetische renovatie. Daarop voortbouwend zet Minister van Defensie Ludivine Dedonder haar werk voor de heropbouw van haar departement verder met het STAR-plan - Security, Technology, Ambition, Resilience. Defensie is nu begonnen aan een ambitieus groeipad tot 2030 in het kader van de actualisering van de Strategische Visie.

Verankeren van verwezenlijkingen en beloftevolle ontwikkelingen

Het STAR-plan verankert de verwezenlijkingen van dit mandaat en versterkt het departement, dat zich meer veerkrachtig, betrouwbaar en coherent kan opstellen, met:

·       Een groeitraject voor het personeel om de operationaliteit van het departement te verzekeren;

·       Een stabiel en groeiend budget dat toelaat om de infrastructuur op een duurzame manier te verbeteren;

·       Het verwerven en ontwikkelen van duale capaciteiten: middelen voor zowel civiel als militair gebruik;

·       Een strategie om de industriële basis en de maatschappelijke terugverdieneffecten te versterken;

·       Complementariteit met onze partners, vooral om de Europese defensie te versterken.

Gericht op consolidatie en heropbouw

Ludivine Dedonder streeft naar de heropbouw van Defensie. Daarvoor rekent de minister op het personeel, de drijvende kracht achter het departement. Ze voert die strategie uit door middel van het POP-plan, waarmee het personeel eindelijk de erkenning en de perspectieven krijgt waar het al lang op wacht. De heropbouw van het departement is daarom begonnen met een verhoogde rekrutering, essentieel om de consolidatie te beginnen. Die verhoogde rekrutering zal blijven doorgaan en vereist een versterking van de onthaal- en opleidingscapaciteiten.

Om de geografische inplanting van Defensie te verbeteren, is een nieuw plan goedgekeurd voor de geografische spreiding van de militaire kwartieren. Dat omvat ook de bouw van nieuwe kwartieren, voor het eerst in bijna 30 jaar.

Om de doelstelling na te streven om Defensie opnieuw op te bouwen tot een moderne, veerkrachtige, sterke organisatie die de veiligheid van de bevolking vandaag, morgen en in de komende jaren kan blijven garanderen, is een update van de Strategische Visie onontbeerlijk.

Een budgettair groeitraject

Minister Ludivine Dedonder kan haar doelstelling tot heropbouw nastreven dankzij een budgettair groeitraject. Het budget voor 2022 is vastgesteld op 4,2 miljard euro en zal tegen 2030 stijgen tot 6,9 miljard euro, wat volgens de huidige prognoses overeenkomt met een defensie-inspanning van 1,54 % van het bbp.

Het STAR-plan plant voor 10,2 miljard euro aan investeringen in de capaciteiten, bovenop de 9,2 miljard voorzien in de Strategische Visie 2016. Dit is een noodzakelijke investering om de veiligheid van de Belgische bevolking te blijven garanderen, onze kritieke systemen te beschermen en om ons land in staat stellen om de huidige en toekomstige bedreigingen het hoofd te bieden, waaronder ook hybride dreigingen.

Die bijkomende investeringen liggen in de lijn van de aanbevelingen van het Strategisch Comité, een multidisciplinaire groep van experts, die de minister eind 2020 heeft opgericht.

De investeringen in capaciteiten

Het capacitaire portfolio zal worden ontwikkeld in samenhang met de oprichting van de Cybercomponent, een prioriteit voor Ludivine Dedonder sinds het begin van haar mandaat. Recente gebeurtenissen hebben aangetoond dat investeringen op dit gebied versneld moeten worden om militaire systemen en netwerken te beschermen en te verdedigen, zowel in eigen land als in het buitenland. Bovendien moet die capaciteit in staat zijn om onze kritieke, strategisch belangrijke en vitale civiele systemen en netwerken te beschermen tegen indringers van buitenaf en om cyberaanvallen af te weren.

Daarnaast worden de vier andere componenten ook versterkt op vlak van capaciteiten, met een nadruk op de duale-dimensie ervan. Die capaciteiten zullen dus zowel kunnen worden ingezet in het kader van veiligheidsopdrachten en hulp aan de natie, als voor buitenlandse opdrachten in het kader van de collectieve defensie en veiligheid.

De capacitaire portefeuille zal de komende weken vertaald worden in een militaire programmatiewet, gestemd door het parlement.

De Europese defensie en het triple-helixmodel (defensie, industrie, onderzoek)

De ontwikkeling van de capaciteiten van Defensie draagt bij aan een sterkere en meer veerkrachtige en autonome Europese Defensie. De programma's met onze bevoorrechte partners zullen worden verdiept met de oprichting van een Belgisch-Luxemburgs bataljon, een sterkere samenwerking met Frankrijk in het kader van gemotoriseerde capaciteit en de samenwerking van de Marine met Nederland.

In het kader van de Defense Industry and Research Strategy (DIRS) hanteert Defensie een ambitieuze triple-helixaanpak. Die maakt meer samenwerking mogelijk tussen Defensie, de industrie en onderzoeksinstellingen bij de ontwikkeling van innovatieve technologieën. Tot slot zal de productie en het onderhoud van sommige nieuwe capaciteiten door de Belgische industriële partners directe economische terugverdieneffecten opleveren in ons land.