Persbericht

Aardbeving in Marokko: verklaring van Ludivine Dedonder

Verklaring van Ludivine Dedonder, Minister van Defensie:

“Naar aanleiding van de grote aardbeving die Marokko gisteravond heeft getroffen, heeft de regering de dienst B-Fast geactiveerd om de nodige hulp te bieden die de Marokkaanse autoriteiten zullen vragen. Mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de Marokkaanse bevolking, naar de slachtoffers en naar hun dierbaren. Ik heb vanochtend gesproken met mijn Marokkaanse collega, de heer Abdellatif Loudiy, om hem mijn medeleven te betuigen en hem een ​​boodschap van solidariteit te sturen. Ik heb hem de steun van de Belgische Defensie aangeboden.

 

Het directiecomité van B-Fast is vanochtend voor het eerst bijeengekomen om een evaluatie te maken van de beschikbare middelen.

 

De kazerne van Peutie is het epicentrum van de materieelvoorraden van de dienst. Momenteel wordt een inventaris van de voorraden gemaakt, vooral gericht op noodopvang voor de bevolking. Ook wordt de optie onderzocht om dit soort materieel aan te kopen. De Luchtcomponent maakt de beschikbare middelen uit de vloot klaar om het transport van teams en materieel te garanderen. In samenwerking met de federale overheidsdienst Volksgezondheid werkt de Medische Component aan de zending van een medische urgentie-eenheid. Het militaire operatiecentrum plant de inzet van een detachementscommandant voor B-Fast en het team dat instaat voor de verbinding met België.

 

Vanavond zou een tweede vergadering van het directiecomite moeten plaatsvinden. Daarbij zouden de evaluaties van de beschikbare middelen en capaciteiten voor B-Fast worden voorgelegd, afgestemd op de Marokkaanse vragen die in de loop van de dag worden geformuleerd.”