Persbericht

Defensie start procedure voor aankoop 20 nieuwe helikopters

De ministerraad heeft vandaag op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder het licht op groen gezet om de aankoopprocedure voor vijftien 'light utility'-helikopters op te starten via de aankoopcentrale van de NAVO, plus de aankoop van nog eens vijf helikopters bestemd voor de Federale Politie. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de vervanging van een deel van de helikoptervloot bij Defensie, in het kader van het STAR-plan van minister Ludivine Dedonder.

De aankoop van vijftien 'light utility'-helikopters (LUH) is een van de belangrijke dossiers uit het STAR-plan (Security, Service, Technology, Ambition and Resilience) van minister van Defensie Ludivine Dedonder. Dankzij de aankoop zal Defensie de komende jaren beschikken over een performante tactische luchttransportcapaciteit voor de Special Operations en een luchtmobiele medische evacuatiecapaciteit. Met de beslissing van de ministerraad kan de procedure nu worden opgestart voor de verwerving van de helikopters en bijhorend ondersteuningscontract. De eerste toestellen zouden in 2026 al moeten worden geleverd.

 

Lokaal en duaal

Zoals het STAR-plan van minister Dedonder voorschrijft, zijn lokale samenwerkingsmogelijkheden en duale inzetbaarheid belangrijke factoren bij de aankoop van nieuw hoofdmaterieel voor Defensie. Voor de aankoop van de nieuwe LUH wordt dus rekening gehouden met welke Europese/internationale partners samenwerkingen mogelijk zijn, op welke manier de Belgische industrie betrokken zal worden en op welke manier de LUH ook voor andere opdrachten kunnen worden ingezet in geval van crisis. Inzetbaarheid als steun voor andere eenheden van Defensie, voor Hulp aan de Natie, voor humanitaire zaken of voor bijvoorbeeld voor het beschermen van het eigen luchtruim tijdens NAVO- of EU-toppen moeten tot de mogelijkheden behoren van de nieuwe helikopters.

Ook in eigen land wordt voor deze aankoop samengewerkt. Zo zullen naast de vijftien defensiehelikopters vijf bijkomende helikopters worden aangekocht voor de vervanging van de helikoptervloot van de Federale Politie. Het werken met dezelfde toestellen maakt een diepgaandere samenwerking op vlak van technische ondersteuning, opleiding en het uitvoeren van bepaalde opdrachten tussen Defensie en de Federale Politie mogelijk.

 

Procedure via NAVO-aankoopcentrale

Door de goedkeuring door de ministerraad, kan de aankoopprocedure via de NAVO-aankoopcentrale nu worden opgestart. Deze werkwijze via het NSPA (NATO Support and Procurement Agency) laat toe op een snelle en efficiënte manier het aankoopdossier te realiseren aan goede voorwaarden. Het NSPA zal nu een aankoopprocedure starten in naam van België voor de helikopters en bijhorend ondersteuningscontract voor een initiële periode van vijf jaar.

 

Minister van Defensie Ludivine Dedonder: “De aankoop van vijftien nieuwe helikopters voor Defensie is een nieuwe concrete stap voorwaarts, voorzien in mijn STAR-plan. Defensie zal het STAR-plan verder blijven omzetten in de praktijk, voor de heropbouw van het departement en om haar missies in buiten- en binnenland te kunnen blijven uitvoeren. De samenwerking met de Federale Politie, die eveneens vijf dezelfde helikopters zal aankopen, maakt een optimale interoperabiliteit mogelijk tussen onze twee veiligheidsdepartementen.”

 

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: "De helikopters van de Federale Politie bieden de manschappen op de grond extra ogen. Zo’n 1.500 keer per jaar helpt de luchtsteun, zowel lokale politiezones als andere diensten van de Federale Politie, bij onder andere het opsporen en achtervolgen van verdachten, het maken van luchtopnames en het zoeken naar vermiste personen. Ik ben dan ook blij dat de Federale Regering haar principieel akkoord heeft gegeven voor de aankoop van vijf nieuwe helikopters, om de huidige vloot te vervangen. Want onze politiemensen verdienen modern materiaal, inbegrepen helikopters."